Arlanda

Engbergs Måleri AB

HK Verkstadsgatan 2B, 753 23 Uppsala

HK Tel. 018-121200

HK Fax. 018-694207

E-post info@engbergsmaleri.se

Hemsida www.engbergsmaleri.se

 

Johan Engberg hälsar er välkomna till våran Arlanda-avdelning.

 

Sedan mitten på 90-talet så har Engbergs Måleri haft avtal ute på Arlanda air-port, till en början var Luftfartsverket den avtalsskrivande parten nu mer är det Swedavia som tecknar avtalen. Johan styr måleriarbetena och ser till att allt sköts enligt Swedavias krav.

Vi Erbjuder

Vi står för

 • Fullt utbildade målare
 • DAP-utbildade arbetsledare
 • Kvalitétsäkrade arbeten
 • Rot-avdrag
 • Beskrivningar och färgsättningar
 • Alla förekommande måleriarbeten
 • Miljö, kvalitet och arbetsmiljö
 • Nöjd kund Garanti
 • Rådgivning
 • Helhetslösningar inom måleri
 • Vi håller kunden i centrum

Specialjobb

 

På Arlanda så är det verkligen omväxlande jobb som vi utför, men det som är genomgående för alla jobb är att passargerarna som är Swedavias viktiga kunder alltid ska ha företräde, och vi får anpassa oss därefter. Därför behövs en speciell kompetens och hänsynstagande på dessa jobb.

 

 

Utvändiga målningar

 

När solen lyser på sommaren så finns det mycket fasadytor som behöver målas. Ett av de mest spännande objekten har varit när vi målade om fasaderna på terminal 3. Där använde vi en färg med den nya Nanotekniken, vilket innebär att fasaden med tiden är lite självrengörande och därmed kommer att stå vacker i många år.